(Free Book) Ú Hayat ê eBook or E-pub free

bir insan n hayat n okumaktan bu kadar zevk alacaks n deseler inanmazd m herhalde Ayr ca kitab n sonundaki alb me bay ld m Iki ciltlik bir kitap , ay e kulinin idare eder buldu um tek kitab Otobiyografisi oldu u i in belkide en az ndan 60 dan 90 lara kadar ankara ve istanbulun belli kesimlerin k k bir betimlemesini verdi i icin okunabilir. Ak c roman tad nda bir bibliyografi S z konusu hayat n tan kl k etti i siyasi d nemleri de merak ediyor insan bu kitab okuyunca Umar m Metin Toker in Demokrasimizin smet Pa al Y llar isimli serisi, merak m yine zevkli bir okuma ile gidermemi sa lar Bu serinin ilk 3 kitab n internetteki bir sahaftan bulup sipari verebildim, umar m di erlerine de ula abilirim. Veda ve Umut tan sonra serinin nc kitab da gayet ak c ve g zeldi, zevkle okudum, yazar hayat ndan bir kesit aktar rken d nemin tarihsel olaylar n da aktararak okuru ayd nlat yor, imdi s ra H z n de.. Veda ve Umut un ard ndan Hayat okumak zor oldu Kulin in zel hayat okurlar n ilgisini ekse bile, s r kleyici bir kurguya sahip olmamas , Hayat ola an bir autobiografiye d n t rm. one of my favourite authors another great book Her Ayse Kulin romani gibi gene elimden birakamadigim bir kitapti. Sevdi im say l yazarlardan biri olan Ay e Kulin yine harika bir slup kullanm. (Free Book) ß Hayat Ê Hayat Ve H Z Nde Yazd Klar M, Babam N Da Var Oldu U D Nyada Ge Irdi Im K Rk Y L N, D Rb N Me Arpan Resimleridir Zelimde Ve LkemdeDen Bu Yana Ya Ad Klar Mdan, G Rd Klerimden Se Melerimdir Kitab Ma, Beni Ok Etkileyen, Ok Zen, Ok Sevindiren, Bende Iz B Rakan, Belle Imde Hep Kalan An Lar M Ald M Ten Sonraki Y Llar M N Ser Veni Belki Bir Ba Ka Kitaba Konu Olur Ama Bu Kitaplar,Y L Na Kadar, Edip Cansever E Rahmetle Selam Olsun, Ben Ay E Kulin Nas L M A Yan T Md RVeda Ve Umut Ta Ailesinin Ya Ad Klar Ndan Yola Karak Osmanl N N Son G Nlerinden Cumhuriyetin Ortalar Na Kadar T Rkiye Nin Yk S N Anlatan Ay E Kulin, Bu Kez Hayat Ve H Z N De Kendi An Lar N Ve O An Lar N N Geri Plan N Olu Turan D Nyay Anlat Yor A Da T Rk Edebiyat N N En Sevilen Kalemlerinden Biri Olan Ay E Kulin Den, An Lar N, T Rkiye Ve D Nya Ko Ullar N N I I E Ge Ti I Bir Al Ma Dolu dolu ya anm , akraba ve arkada sevgisiyle i i e ge mi g zel y llarrr S r kleyici bir anlat mla s kmadan aktar lm bir ya am yk s