.DOWNLOAD KINDLE ♉ Hudayinabit ☩ eBooks or Kindle ePUB free

Bir g n bulu uruz korkma Muallat rl kanser memelerin al nm ars z k pek gibi g zlemez zamantenha ay i eriz uykuya kanm k r oldu un i in seversin beniac dan seversin has niyetindenher bir kesi imi ipekle t k t kbast n yer yanar merhametindenbir g n bulu uruz geride gen lik l k avucunda o bir topak karummak bir ummand r korkma Muallabu sonsuz bu g l ebed bahar.Daha nce S leyman obano lu iiri okumam t m, Huday nabit ilkti, devam eder miyim bilmiyorum Fakat, herkesin duygulana duygulana bir hal oldu u Tekfurun K z iirinin internetlere d m , kim oldu unu bilmedi im ama arkada lar n k k apl bir celebrity oldu u konusunda beni temin ettikleri biri taraf ndan airinin yan nda okundu u bir vidyosu bile var bu iirin airinin yan nda iirini okumak, her iki taraf i in de s k nt l , mah up edici bir durum de il midir ki , ilk okudu umda beni kahkahalara bo du unu itiraf etmeliyim sen bir d imi sin ku luk a nda soluma t k rd m rabb m gafurdur bilesin kavu mak yok islaml kta kavu an k sm s ancak gavurdur sterseniz bana iirden anlam yorsun, ok literal okuyorsun deyin ama r yas nda Holofira y g rd kten sonra uyan p soluna t k ren Orhan Gazi yi g z mde canland rd k a g lmekten kendimi h l alam yorum. HannasU uyorsun U u unPis kokulu ve sarsakP s p s tam kula mdaSoluyorsun sar msakBozuk eyler ve ya l Karanl k, karanulukAc , ac hem nas lKanda y z yor bal kBa mda isli kazanYa d ya acak ya mur ekilsem b ak gibiSen kalsan homur homurU uyorsun U u unPis kokulu ve sarsakP s p s tam kula mdaSoluyorsun sar msak Dergilerden tan d m air airlerin d nya i lerine kar p siyaset yazmas n sevmiyorum iirleri belli bir k vamda ama Ama i te yam olmam .DOWNLOAD KINDLE ♡ Hudayinabit ♳ Gelse De Trenden Ikimiz Insek Camlar Bu Ulu Iki Tas Orba Bir Kitap Antana Korkup Tutunmu K D Samandan Iiri Zorba Ve O H Rdayan Uykudan Ge Sek Soban N Ayr Ms Z Adaletinden Ok B Y K Bir Ya Mur I Te Ba Lam Kimse Kmayacak Bug N Evinden B Yle Susuyorum Ben Ok De I Tim Sense Nas L Denir H L O K Zs N Dinle A Layarak Kr K Sesini I Te U D Nyada Yapayaln Zs N Her Neyi Dilesek Burada Olmaz En B Y K Erdemi Bunun, Susamak Yalar Yaras N I Te Bir Geyik Hepsi Bu Kadard R Ad Ya Amak