~Read Kindle ☩ Gizli Öğreticilik ♃ PDF or E-pub free

~Read Kindle ♻ Gizli Öğreticilik ♈ Ezoterik Al Malar Asl Nda Inisiyasyona Y Nelik Al Malar Demektir Bu Al Malar Insanlar Baz Hakikatlerle Kar La T Rmak, Kendisini Tan Tmak Amac Yla Yap Lan Al Malard R Nsan N Hakikati Ke Fetmesi I In Nce Kendini Ke Fetmesi Gerekir Nisiyasyonun B T N Amac Insan N Kendi Kendine Sahip Olmas D R Kaybetmi Oldu U Kendini, Uurlu Olarak, Bu D Nyada Tekrar Yakalayabilmesidir Benli In Tekrar Uurlu Olarak Ele Ge Irilmesi Ku Kusuz Bunun I In Bir Ok Yollar Var Ama Herhalde Inisiyatik Al Malar I Erisinde M R Idin Ruhsal Retmen, Inisiyat R Ve Talebenin Vazge Meyecekleri Tek Bir B Y K Hal Vard R Bu Da, Y Ksek Ruhsal Enerjiyle Temasa Ge Mektir