[Read Pdf] ⚉ Via Romana ♨ Franzbielmeier.de

[Read Pdf] ♿ Via Romana ♾ U Novom Romanu Vuka Dra Kovi A, Simboli Nog Naslova Via Romana , Glavni Junak Doktor Damjan Avka Kroz Svoju Sudbinu Opisuje Skoro Etiri Veka Srpskih Posrtanja, OdDo Dana Njeg Dana Taj Veliki Carski Put Je Najbolji Svedok Vekovnih Patnji, Janji Arstva, Raskola, Ubistava, Samoubistava, Begova I Podanika, Pobednika I Pobe Enih, Etnika, Partizana, Usta A, Komunista, Svakovrsnih Zabluda, Krvavih Osveta, Slepih Obo Avanja I Pobuna, Pohlepe, Odmetni Tva, Snova I Surove Stvarnosti, Zapleta I Lo Ih Raspleta, Na Ih Pojedina Nih I Kolektivnih DramaOsnova Romana Je Potresna Ispovest Dvojice Janji Ara, Iz Istog Sela, Iz Iste Ku E, Ali Vekovima Udaljenih Jedan Obo Ava Sultana Osmana I Slu I Mu, A Drugi Bogotvori Svog Sultana I Carstvo Zvano Titova Jugoslavija Nema vece istine od lazi, niti opasnije lazi od istine Otkad je sveta i ljudi, niko nije ni kamenovan, ni rascerecen, ni ubijen kursumom, ni obesen, ni zadavljen, ni posecen, ni proklet, zbog toga sto je lagao Glavom se placala jedino istina, i samo je istina anatemisana kao laz V.Draskovic 316 strana koje e vas naterati da se smejete, pla ete i preispitujete sebe i svoje ivotne postupke.Kao neko ko nije odrastao u biv oj SFRJ, nisam mogla na sentimentalan na in pristupiti knjizi ve isto informativno.Dra kovi ovaj roman zapo inje u Hercegovini i delimi no ga i zavr ava tamo.Roman prati doktora Damjana avku i njegov ivot u Jugi.Samim tim to je avka bio dete koje je stasalo za vreme procvata same Jugoslavije, mnogi e se prona i u samom liku i probuditi davno zaboravljena se anja na Jugoslaviju.Jako zanimljiv roman potkrepljen istorijskim injenicama sa delovima subjektivnosti protagoniste kao nekog ko je odrastao u tom vremenu.