&Pdf ☚ İskitler ⇙ Ebook or Kindle ePUB free

&Pdf ⇮ İskitler ☈ Skitlerin Tarihte Oynad Klar Rol, E Itli Kaynaklarda Ge En Ad , Yay Ld K Lt R Co Rafyas , Kimli I, Siyas Tarihi Ve K Lt R N N Ortaya Kar Lmas Bu Al Man N Z N Olu Turmaktad R Skitler, Atl Kavimler Medeniyetinin Nemli Bir Halkas N Olu Turmakla Beraber, Bozk R Kavimleri Aras Nda Gerek Siyasi Tarihleri, Gerekse K Lt Rleri Bak M Ndan Nemli Bir Yer Tutmaktad Rlar In Seddi Nden Tuna Nehrine Kadar Ok Geni Bir Sahaya Yay Lm Olan Skitlerin, Ayn Zamanda Kafkaslar Dan Anadolu Ya Ve Hatta M S R Nlerine Kadar Yay Ld Klar Hem Arkeolojik Buluntular Hem De Yaz L Kaynaklarla Ayd Nlat Lmaktad R Skitler Genelde Ya Am Olduklar K Lt R Co Rafyas Ndan Dolay Bir Bozk R Kavmidir K Lt Rlerinin Ana Unsuru Olan Attan Dolay Ise Atl Kavimdir Temsil Ettikleri K Lt R Atl K Lt Rd R Onlar N Co Rafyayla Sabitledikleri Evleri Yoktur Evleri K Zlerin Ekti I Arabalar Zerindeki Ad Rlar D R Bu Zelliklerinden Dolay Oplar I In G Erevli Ya Da Ka N L Tabiri Kullan Labilir Skit K Lt R B Y K L De Kurganlardan Kar Lan Buluntularla Ayd Nlat Lmaktad R Kurgan Ad N Verdikleri Mezarlar Onlar N Ellerinden Kan Maddi K Lt R Unsurlar Bak M Ndan Olduk A Zengin Mezarlard R Bu Zelliklerinden Dolay Da Onlar N Olu Turduklar K Lt R Kurgan K Lt R D R B T N Bu Zellikleriyle Skitler Hareketli Bir Kavimdir Onlar N Hayat Tarz Sosyal, Siyasi, Iktisadi, Dini, Askeri Yap S Na Ve Sanat Anlay Na B Y K L De Etki Etmi Bulunmaktad R Skitler, Bir Ok Eski Bozk R Kavmi Gibi Tarihin Ak N De I Tirmi , Tarihe Y N Vermi Bir Kavimdir Onlar Kendi Insanlar N N Yi Itli I Ve Kabiliyeti, Atlar N N H Z , Yay Ve Oklar N N M Kemmelli I Sayesinde Her Istedikleri Co Rafyay Kendilerine Kolayca Yurt Edebilmi Lerdir