@EPUB á Minyeli Abdullah Ø eBook or E-pub free

@EPUB ⚢ Minyeli Abdullah Ì Y L S K Nt L G NlerCehaletin Koyu Karanl I Inde, Kitap Okuyanlara, Hayat Anlamak, Inand Gibi Ya Amak Isteyenlere Tahamm L Yok Minyeli Abdullah Yay MlandYa Anan S K Nt Lar Dile Getirdi, Milyonlar N Duygular Na Terc Man OlduY L Minyeli Abdullah, Evet Bir Roman, Yasakland Yazar Yarg Land Bir Y L Sonra Beraat Etti Ona Olan Ilgi, Y Ldan Y La Katlanarak Artt Lkemizde En Ok Bask Yapan, En Ok Okunan Bir Klasik OlduFilmi Yap Ld , Gi E Rekorlar K RdO G Nlerden Bug Ne Nice Ony Llar Ge TiMinyeli Abdullah Yine G NdemdeNiye MiOkuyun Din bir roman A r m a r bir propaganda var i inde Roman gelerini toplasan z 50 sayfay ge mez Geri kalan 200 sayfa salt slam vaazlarla dolu Kat bir slam tutuma g re yaz lm , a r derecede rk s ylemler i eren rezil bir kitap Rezilli i rk l ndan Ne karde ime, ne ileride ocuklar ma okuturum Kimseye de tavsiye etmem.Mal m bir d nem yasaklanm , toplat lm Ben de Yasakl Kitaplar Dizisi i inde alm t m bu kitab Yasaklanmas n n nedeni u Hik ye M s r da ge iyor ve kahramanlar Arap Ama yazar, o d nemim T rkiye sinde dile getirilemeyecek eyleri s ylemek i in M s r arac olarak kullanm Okurken M s r yerine T rkiye yi, Kral Faruk yerine Mustafa Kemal i koyarsan z T rkiye nin toplumsal ve siyas d zenine nas l hakaretlerde, nas l ithamlarda bulunuldu unu g receksiniz ve a z n z a k kalacak.