@Free Pdf ⚠ Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar ⚫ eBook or E-pub free

@Free Pdf ì Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar ò Medya Varolan Toplumsal Yap N N S Rd R Lmesinde Ve Yeniden Retilmesinde Ok Nemli Ideolojik Ve Ekonomik I Levleri Olan Nemli Kurumlardand R Zellikle K Reselle Me S Recinde Medyan N Okuluslu Irketler Ve Onlar N Yerli Ortaklar Taraf Ndan Kontrol Edilmesi Ya Anan S Recin Anla Lmas Nda Ileti Im Kuramlar N Ok Daha Nemli Bir Hale Getirmi TirBu Kitapta, Kitle Ileti Im Kuramlar Na Y Nelik Egemen Ve Ele Tirel Bak A Lar B T Nl Kl Bir Ekilde Ele Al Nmakta Ve Kitle Ileti Iminin Ekonomik Ve Ideolojik I Levleri Ele Tirel Bir Bak A S Yla Sunulmaktad R Bunu Yaparken Tarihsel Bir Geli Im S Reci I Erisinde Egemen Ve Ele Tirel Yakla Mlar, Kendi Epistemolojik Ve Metodolojik B T Nl Kleri I Erisinde De Erlendirmektedir