!Download Pdf ☤ Dreams in Late Antiquity ⚖ PDF or E-pub free

!Download Pdf ⚕ Dreams in Late Antiquity ♹ Rüya Yorumu Geç Antik Dönemin Entelektüel Ve Yaratıcı Dünyasının Göze çarpan Bir özelliğiydi, Birbirine Benzer Kurbanlar Ve Büyücüler, Filozoflar Ve Teologlar, çoktanrıcılar Ve Tektanrıcılar Için Rüya Falcılığının Yaygınlığını Açıklamayı Zor Bulan Modern Bilim, Onu Bir Kültürel Zayıflık, Batıl Inanca Toplu Bir Kayma Olarak Sıklıkla Kınamıştır Bu Kitapta Patricia Cox Miller, Rüyaların Geç Antik Dönem Düşüncesi Ve Yaşamındaki Bütünsel önemini Göstermek Için Pagan, Yahudi Ve Hıristiyan Kaynaklar Ile Modern Göstergebilim Kuramından Yararlanıyor GrekoRomen Rüya Literatürünün, Hayal Gücünün Kişisel Ve Kültürel Yapısını Belirlediği Ve Zaman, Kozmik Tarih Ve Kendilik Kavramı Gibi Fikirlere Somut Bir Içerik Kazandırdığı Bir Işaretler Dili Işlevini Gördüğünü Tartışıyor

“Patricia Cox Miller, Değerlendirmesinin Kapsamını Geniş Tuttuğu Için Takdir Edilmelidir Kitabı, Doğrusu Istenirse, Ikinci Yüzyıldan Beşinci Yüzyıla Kadar Roma İmparatorluğu Kültüründe Rüyaların Yerini Ortaya Koymak Ve Incelemek Için Uzun Süreli Ilk çabayı Temsil Ediyor… Cox Miller, Pagan Ve Hıristiyan Rüyalarıyla Birlikte Araştırarak Geç Antik Dönem Kültürünün Bazı Temel Yapılarının Daha Iyi Bir Anlayışına Erişmeyi ümit Ediyor”
Guy G Stroumsa, The Journal Of Religion

“Akıcı Ve Konudan Konuya Atlayan Bir Metin… Daha Geniş çapta Bilinmeyi Hak Eden Bir Dizi Meselenin Cesur Bir Araştırması”
Gillian Clark, The Classical Review