^FREE DOWNLOAD ⇸ Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması ☔ PDF eBook or Kindle ePUB free

^FREE DOWNLOAD ⇫ Ailenin Serencamı: Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması ↛ Toplumun Ekirde I Olarak Aile Kavray Ndaki Temel Varsay M, Ailenin G Rece Istikrarl Ve Dengeli Bir Yap Da Oldu Udur Bu, Ailenin Yeniden Retim Arac Olarak I Lev G Rebilmesi I In Bir N Artt R H Lbuki Modern Aile, Uzun Vadeli Bir Tarihsel D N M S Recinin R N Sonucunda Ortaya Km T RAilenin Tarihsel Olarak Kurulabilir Olmas Ger E I, T Rk Modernle Mesinde Ailenin Bir D N T Rme Alan Olarak Tan Mlanmas Ve Modern Bireyleri Retecek Bir Ara Olarak Alg Lanmas Sonucunu Beraberinde Getirmi Tir Bunun I In Ilk Olarak, Hukuk Reformlar Kullan Lm , Ancak Daha Sonra Toplumsall K Fikri, Bu Yasala T Rma E Iliminin Ele Tirisi Olarak G Ndeme Gelmi Tir T Rk Modernli Inde Aile Fikri, Modernli In Toplumsal Yap Ya K K Salmas N N Bir Arac Olarak Kullan Lmak Istenmi Tir Aile Ve Modernle Me Aras Ndaki Ili Ki, Siyasal D N N Kategorileri A S Ndan Sorunla T R Ld Nda, Izlenen Aile Siyasetinin T Rk Modernle Mesinin Ikilemlerini A Klayan Bir Diyalektik Eli Ki Ta D Sonucuna Ula Lmaktad R Yeniden Retmek Ve D N T RmekElinizdeki Eserin, Bu Diyalektik Etkile Imin, Yani T Rkiye De Siyasetin Tarihsel Olarak Retti I Bir Gerilimlerin, Ailenin Modernle Me S Recine Nas L Yans D N G Rmek Isteyenler I In Mutlaka Okunmas Gereken, Yararl Bir Eser Oldu Una Inan Yoruz