(Free) Û Cin Aynası ¶ eBook or E-pub free

Ercan Kesal sizi al p oturtuyor Cafe Kapadokya ya, dost sohbetine ve ba l yor anlatmaya, o anlat yor siz dinliyorsunuz Bitmesini istemiyorsunuz Sonra ayr l k vakti biraz k rg n ayr l yorsunuz masadan, diyorsunuz ki evet memleketimin ortak ac lar Ercan abinin anlatt klar , ama hi mi bu vatan i in can n n veren ehitlerden,analar ndan, ocuklar ndan, ehit retmenlerdenhayat na de en olmad diye soruyorsunuz kendinize. Hani hep deriz ya unutursak kalbimiz kurusun diye Ercan Kesal, kalbimiz kurumas n diye bir kitap kaleme alm. zmir Kitap Fuar ndaki s yle isinde hi unutmayaca m bir ekilde anlatm t edebiyat ser venini Ercan Kesal Ben k kken ok hor g r len, dayak yiyen bir ocuktum Okulda, sokakta hep ezilirdim Sonra bir g n kitaplar ke fettim ve kurtuldum ben Beni kitap okumak kurtard Kitap okuyarak kurtulan bir insan n yeni kitab Cin Aynas Peri Gazozu isimli ilk an kitab nda da ok etkilemi ti beni Yine zihninin derinliklerinden se ip kard , titreten an larla d nm , ilk sayfalar ndan bile s zlatmaya yetti Her sayfas bir b ak yaras ve ok ger ek. Egemenler iktidarlar n ortak bir ld rme su unun zerine in a ederler lk b l mlerde lkemizdeki bu can pazar n bir film eridi gibi bir ok an yla ba lant l olarak tekrar tekrar i lemi T rl haks zl klar kar s nda Anadolu nun, insanlar m z n verdi i m cadeleleri samimi bir ekilde anlatm Hem kendi tecr beleriyle y zle iyor hem de bizlere ders veriyor Ge mi e, hat ralar na sahip kan, edebiyat, sinema, t p geninde, duygular bizden bir y rekle.. Ercan Kesal ne yazsa bir rp da okunuyor, hangi filmde ister oyuncu ister senarist olarak yer alsa zevkle izleniyor Her yaz s , i inde o kadar ok duygu ve bilgi bar nd r yor ki Bu kitapta T rkiye tarihinde s rekli tekrarlanan lekelere fazlaca yer veriliyor ve t m bu kara olaylar , bazen olaylar n tan klar n n ve bazen de kendi bak a s yla romantik ve bir da o kadar ger ek i bir dille aktar yor Oyunculu unun yan nda yazar y n yle ok ok daha fazla takdir g rmeli Duygu bilgi romans realite kalp beyin Benim i in bir at malar b t n kendisi. San r m Birg n gazetesindeki yaz lar toplam bu kitapta, o y zden fazlas yla politik Ayr ca yaz larda tekrara da d lm Yine de Ercan Kesal her zaman okunmay hak eder Do all ve anlat m tarz yla ya amad n z hayatlar ya atan, elinizden tutup sizi ercan kesal n d nyas na misafir eden g zel bir kitap. harikayd tekrar tekrar okunur, ba kalar na hediye edilir, ne kadar ok ki iye ula sa o kadar iyidir. (Free) ⛓ Cin Aynası Ã Kimsenin Birbirine Ac Mad , Herkesin Kolayca Birbirinden Nefret Etti I, Birinin Tekine Yard M Etmeyi Akl Ndan Dahi Ge Irmedi I So Uk Ve Umutsuz Bir D Nya Da Ya Yoruz Yaln Zl Ktan Korktu Umuz Ama S Rekli Yaln Z Kalmaya Al T M Z, Yaln Zl M Z N Yetmedi I Ve Bitmedi I Bir A Day Z Galeano Dan Ilham Al Rsam Birlikte Kurtulmak I In Ve Yeniden Bulu Abilmeyi Mit Etti Im I In Yaz Yorum Kederlerimi, I S K Nt Lar M Ve Ba Kalar Nda Da Fark Etti Im Ac Lar Anlatmak I In Yaz Yorum Kendime Ac Vereni A Klamak, I Imde B Y Yen Sevinci Ve Co Kuyu Da Hemen Payla Mak I In Yaz Yorum Sokaktan Duydu Um C Mleleri Cesaret Ve Kehanetle Bezeyip Yeniden As L Sahiplerine G Nderdi Imde Onlardan Gelecek I Aretin Merak Yla Yaz Yorum Ercan Kesal Kendi Kendimizle Derdimizin S R K Tipli Ini Yap Yor Peri Gazozu Kitab N N Izinde, Insan Halleri Zerine Sohbet Ediyor Okuruyla Ahl K N Utanmay Bilmek Demek Oldu Unu Bilerek, Ocuk Akl N N Safiyetini Severek, R Yalar N Kalbine Sorarak L M, Zul M, Ac , K T L K Zerine Direnmek, Insan Onuru, Devrimci Inat Zerine Adam Adam Eden Analar Zerine Yilik, G Zellik, Ocuklar, Insanl K Ve Sinema Zerine Yaz Lar Kederli Ve Yine De Mitli yi bir kitab nas l tan mlars n z Karakterleri zerinden mi Hik yesi ya da kurgusu mudur bir kitab iyi yapan Anlat m m ya da bir kitaba iyi diyebilmek i in bu sayd klar m n hepsinin mi olmas gerekiyor Belki yle Benim bir kitaba iyi demem i in bir kriter daha gerekiyor Bir hik ye, beni ba ka bir lkeye, ba ka bir zamana, gerekirse ba ka bir gezegene g t r yor ve beni orada ya yormu um gibi hissettiriyorsa o kitap, o hik ye, benim i in iyi hatta ok iyidir Ercan Kesal n Cin Aynas da i te b yle bir kitap 5 zerinden verdim Ayr nt l de erlendirmem tabi ki Pulbiber de