Pdf ⚖ Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomin ⚒ Franzbielmeier.de

Pdf ♊ Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomin ♼ Popular EPub, V R Ekonomi En Introduktion Till Samh Llsekonomin Author Klas Eklund This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book V R Ekonomi En Introduktion Till Samh Llsekonomin, Essay By Klas Eklund Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You L ste 9e upplagan 2001 Mycket bra introduktion till ekonomi som studieomr de L ttbegripligt, pedagogiskt och brett Hade dock kunnat vara b ttre.Hade g rna sett att vissa diagram kunnat f rklaras b ttre Varf r m ste kurva A luta mer n kurva B t.ex Vissa antaganden bygger p slutsatser som i alla fall jag inte hade dragit spontant Vissa saker n mns ocks n stan som sj lvklarheter, ven n r de ligger till grund f r alla framtida modeller som boken g r igenom Ett exempel p detta r tilltagande marginalkostnad vid stora volymer Begreppet vinst gjorde mig ocks f rvirrad innan jag f rstod att vad som avs gs var vervinst , d.v.s h gre n snittf retaget Att f rfattaren betraktar avkastning p kapital som en kostnad k ndes inte s intuitivt och jag hade g rna sett detta f rklaras innan teorierna om vinst b rjade f rklaras.F rklaringen av markoekonomiska begrepp r mycket bra ver lag Men jag hade g rna sett en historisk bakgrund till hur begreppet BNP kom till och varf r det fastst lldes som det gjorde ver lag g r f rfattaren ett mycket bra arbete i att presentera olika sidor i den ekonomiska debatten Mycket kritik av Keynes modeller n mns, men nd bygger n stan hela boken p Keynes modeller, inte f rr n i slutet b rjar kritikernas modeller beaktas En stor del av bokens inledande kapitel behandlar prismekanismen, men mycket av det kastas av sidan efter att Keynes teorier introducerats, eftersom priser inte alltid r r sig fritt nd Jag hade g rna sett n gon sorts f rlikning och j mf relse mellan perspektiven, n got som inte kommer f rr n i de sista kapitlen.Vissa viktiga ekonomiska fenomen f rklaras knappt alls, s som r ntor, obligationer och aktier Redan i b rjan av boken n mns dessa och hela boken bygger sedan vidare p teorier som s ker f rklara hur de beter sig och p verkar ekonomin, utan att sj lva tingen n gonsin f rklaras En annan sak som kan vara bra att l sa in sig p f rst r hur fackf reningar och l nes ttning fungerar i Sverige, f r det f rklaras inte Dock talas det mycket om dessa huruvida facken f rv ntar sig inflation, att l nes ttningen blivit flexiblare, etc.Sammanfattningsvis blir det sv rt att s ga att boken p egna ben kan ge en fullst ndig introduktion till ekonomins vetenskap Men det mesta t cker den mer makro n mikro , och det g r den bra