^FREE BOOK ✕ Čarape kralja Petra ☞ PDF eBook or Kindle ePUB free

Pri a o udovici Makreni koja nosi arape svome sinu, premladom vojniku Marinku, a spletom okolnosti one postaju drag imetak kralja Petra Nakon vi e nedelja bezuspe ne potrage Makrena nije imala snage da nastavi pa onda ona moli svoga kralja da joj prona e sina i da mu preda te vunene arape Uzmi ove arape, Gospodaru, i navuci ih preko izama, tako e bolje pre i preko mosta Za to mi daje njegove arape, majko Kad pre e most, Tebi te arape vi e ne e trebati Ti ih skini To to su prljave, to njemu ne e smetati Na i mog Marinka i reci mu da ga ekam u Slovcu Na alost, tu nu vest alje kralj Petar majci Makreni, a jo tu nija se njemu vra a I ona je preminula.Kralj Petar je naredio da se Makreni i Marinku na grobu podigne spomenik i postavi spomen plo a na kojoj e pisati Ovaj spomenik podi e Petar Kara or evi Makreni Spasojevi , koja le i ovde, i njenom sinu Marinku, koji se ve nim snom smiri u gudurama Arbanije.Nedugo posle ovoga, umro je i kralj Petar Do kraja ivota se nije odvajao od vunenih arapa majke Makrene Dr ao ih je ispod jastuka na kome je spavao, a predanje ka e da je na samrti tra io da mu ih obuju i da je u njima umro. . ^FREE BOOK ⇩ Čarape kralja Petra ✖ Best EPub, Arape Kralja Petra By Milovan Vitezovi This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Arape Kralja Petra, Essay By Milovan Vitezovi Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You