&Read Epub ☠ Menekşeli Mektup ↞ Ebook or Kindle ePUB free

Mustafa Kutlu nun ak c sl bunun etkisiyle birka saat i inde tamamlayaca n z hik yeden m rekkep bir kitap Hem zaman hem de ruh yolculu u yapaca n z g zellikte inde iyilik ve g zellik ad na yitirdi imizi d nd m z t m hasletler i in yeterince ikna edici rnek var D nya yeterince k t en iyisi Kutlu nun yk lerinde soluklanal m, umutlanal m, ye erelim Biraz sessizlik, sakinlik istedi imde s n yorum Kutlu hik yelerine Yo un ge en g n n yorgunlu unu al r gibi okuyorum Yava lat yorum zaman Bir rp da bitiriyorum Sonra kald m yerden devam hayata Menek eli Mektup, 3 hik yeden olu uyor Konular a k, din ve tarih Ben son hik yeyi daha ok sevdim San r m ya anm olaylar beni daha ok etkiliyor Hik yeye daha ok odaklan yorum Ancak kitaba ad n veren hik ye de yabana at lacak cinsten de il Yer yer psikolojik tahlil ile bir a k anlat l yor Sonunda yine a rmad k kavu ulamayan bir a k hik yesi bizi bekliyor imdi kald m z yerden devam edelim hayata Sevgiler fatmaokuyor kitap okumahalleri MustafaKutlu Menek eliMektup l m ile ayr l tartm lar, elli gram a r gelmi ayr l k Mustafa Kutlu ile ilk tan mam bu kitapla oldu slubu ba larda farkl gelse de okuduk a al t m Zaten ok ak c ve sizi hi yormayan c mlelerle hikayeleri anlatm E er Mustafa Kutlu ile tan mak istiyorsan z bu kitab rahatl kla neririm. 3.5Muhabbet iki ba l olacak arkada Tek tarafl oldu mu sakat Kara sevdaya girer Sf 59 Mustafa Kutlunun ak c sl buyla ele ald hikayesinden olu an kitab olduk a s r kleyiciyli zellikle menek eli mektup hikayesi. Okdu um di er Mustafa Kutlu kitaplar gibi naif ve latif. ne g zel hikayeydi. &Read Epub ⇨ Menekşeli Mektup ☔ Mustafa Kutlu Nun Bu Kitab Nda Hikaye Yer Al Yor Menek Eli Mektup , Hacca Gidebilmek Ve Kan St Ne Kan Damlar Lk Hikayede Psikolojik Gel Gitleri Olan Bir Postac N N Hazin Evlili I Ile, Mektuplar N G T Rd Villa Sahibinin E Ine Duydu U Platonik A K Anlat L Yor Kinci Hikaye Bir Otob S Of R N N Hac Seferini Dile Getirmektedir D N Te Kaza Ge Iren Of Re Yard M Eden Olmaz En Umulmad K Yerden Uzanan Bir El Onu Memleketine Kavu Turur Kutlu Burada Lkemiz Insan N N T Kenmeyen Merhamet Ve Hamiyetine Vurgu Yapmaktad RSon Hikaye Nl Sar Kam Harekat Na Kat Lan Ve Ruslara Esir D En Iki T Rk Askerinin Maceras D R Bunlardan Biri Hastalanarak L R, Teki Sibirya Da Kaybolur ki g nde bitip de bitmesine k yamad m Mustafa Kutlu hik yelerinden.Ah mektubun menek elisi. Hikaye ok sevmem san rd m ama keyifli ve ak c bi kitap